Kehittäjänä kulttuurialalla

Projektimainen työskentely on minulle tuttua ja moninaisten kokonaisuuksien hallinta on osa arkeani. 

Viime vuosina olen keskittynyt tuottajaosaamisen kehittämiseen Pirkanmaalla ja tuottajien verkostoitumisen tukemiseen. Suunnittelin ja toimin projektipäällikkönä Tuottajapankki-projektissa 2021-2023 Pirkanmaan liiton AKKE-rahoituksella Tampereen ammattikorkeakoulussa. Olimme mukana myös Kulttuuripankki.fi - palvelun käynnistämisessä. Hankkeen aikana selvitimme alueen toimijoiden verkostoitumisen ja tuen tarpeet, sekä organisoitumisen tavoitteet. Näin synnytettiin uusi yhdistys Pirkanmaan luovat tuottajat ry, jonka tavoitteena on jatkaa Tuottajapankissa käynnistettyä työtä.

Suunnittelin ja valmistelin Tuottajapankille jatkoa Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen ESR+-hankerahoituksesta valtakunnallisen Tuottajakeskus Living labin toteutukseen vuosille 2024-2026. Hanke käynnistyi 2024 alkupuolella TAMKin koordinoimana, jossa toimin projektipäällikkönä. Osatoteuttajina ovat myös Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu ja LiveFIN ry.

Kulttuurin puolella viimeisin uusi avaus oli teatterialan toimintamalli, Tampereen Liikkuva näyttämö. Tampereen Työväen Teatteri ja Tampereen Teatteri valmistivat yhdessä vapaan kentän toimijoiden kanssa näytelmän, joka kiersi Tampereen kaupungin tuella erilaisissa ikäihmisten palvelutaloissa talven 2019 aikana.

Pirkanmaan kuorokeskus ry
:ssä aloitin tuottaja-toiminnanjohtajana osa-aikaisesti syksyllä 2018 ja päävastuuna on kuorokeskuksen toiminnan kehittäminen, sekä maakunnalliset konsertit ammattikuoro Tampere Cappellan toteuttamana. Cappella nähtiin myös Tampereen Teatterin suurtuotannossa Notre Damen kellonsoittaja kaudella 2019-2020.


Akateemisella puolella toimin viimeksi Turun Yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksessa kahdessa elintarvikkeiden kehittämisprojektissa, Food Baitissa ja Blue Productsissa
kesäkuuhun 2019 asti.

Kehitin myös soveltavan taiteen palveluita TAPAKO! -hankkeessa Kulttuurikeskus PiiPoossa. TAPAKOn toiminta käsittää kulttuuria tarvelähtöisen palvelumuotoilun ja konseptoinnin avulla uusille markkinoille. Kohderyhminä olivat mm. Lempäälän seniorit ja avohuollon asiakasperheet.

Talven 2014 sain nauttia kulttuurin, musiikin ja ruoan moniaistisesta yhteenliittymästä KUMURU-projektissa, Turun yliopiston toimipisteessä Seinäjoella . Tuotin keväälle 2014 projektin päätöstapahtuman Sensibus Festivalin.  Projektin loppujulkaisu, Moniaistinen keittokirja - 5D Cookbook ilmestyi 13.8.2014 digitaalisena julkaisuna osoitteessa www.5Dcookbook.fi.

KUMURU-hankkeen tavoitteena oli tuottaa "kulttuuri, musiikki ja ruoka" -teemasta uutta tutkimusta, uusia tapahtuma-aihioita ja innostaa yrityksiä kehittämään uutta liiketoimintaa. Projektin ytimessä on pyrkimys löytää täysin uusi näkökulma elämyksen tuottamiseen, jossa ruoka ja musiikki nautitaan yhteisenä aistielämyksenä. Tässä tavoitteessa onnistuakseen tarvitaan yhteistyötä musiikin ruoan, kulttuurin ja elämystuotannon ammattilaisten kesken.

Edellisessä työrupeamassa TAMKissa tutkin teattereiden tuotantoprosesseja ja mallinsin ennakkosuunnittelun vaihetta EU-rahoitteisessa Kierre-projektissa.  Toinen vastuullani oleva projekti korkeakoulussa oli European Acoustic Heritage, joka tutki äänimaisemien merkitystä osana eurooppalaista kulttuuriperintöä.

Kokemusta on kertynyt hankehallinnosta niin ESR-, EAKR-, MMM-, Kulttuuri-ohjelman ja kansallisten muiden rahoittajien hankkeista. 

Käytännönläheistä kokemusta elinkeinopoliittisesta kehittämistyöstä sain toimiessani viestintäassistenttina eTampere-tietoyhteiskuntaohjelmassa vuosina 2002-2005.   


Kulttuurikuntoutus

Kulttuurituottajana tärkein oma kehittämiskohteeni on ollut Kulttuurikuntoutus- palvelukonseptin muodostaminen.

Ajatus Kulttuurikuntoutuksen muodostamisesta lähti liikkeelle tuottamistani Mummuteatteri ja Mummukuunnelma –konsepteista. Toimintaidea syttyi yksittäisen ikäihmisen innostuksesta teatteri-improvisaatioon. Hän otti yhteyttä Tampereen Improvisaatioteatteri Snorkkeliin, jonka tuottajana myös toimin. Tästä lähti liikkeelle tapahtumaketju, jonka eräänlaisessa kääntöpisteessä olen ollut viime vuodet.

Pilottien ja eri toimijoiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella totesin, että kentällä on selkeästi tarve uusille ikäihmisille suunnatuille kulttuurialan palveluille, mutta niiden myynti ja konseptointi ovat vielä alkutekijöissään.

Palvelun sisältö muotoutui tarpeesta kehittää alueellinen palvelumalli, minkä avulla ikäihmiset löytävät uusia itseilmaisun muotoja sekä tapoja hyödyntää soveltavan taiteen palveluita. 

Kulttuurikuntoutuksen tavoitteena on luoda pysyvä toimintamalli kulttuuri- ja taidealan sekä hyvinvointipalveluita tarjoavien organisaatioiden ja kohderyhmien välille, jotta asiakkaat ohjautuisivat uusien kulttuurialan palveluiden pariin. Voit tutustua lopputyöhöni aiheesta täällä.


Kulttuuripartio-toiminnalla virkistystä ja seuraa kotihoidon asiakkaille

Kulttuurikuntoutus on poikinut myös Kulttuuripartio -toimintapilotin Tampereen kaupungin kotihoidon kanssa 2012-2013. Kulttuuripartion tavoitteena oli lisätä muistelun ja kulttuurin keinoin sellaisten ikäihmisten elämänlaatua, joita on vaikea saada lähtemään kodeistaan. Kulttuuripartio-toiminta on levitettävissä eri alueille Suomessa ja toteutettavissa alueellisten kulttuurialan tekijöiden toimesta. Koulutamme ja perehdytämme palvelumallin toimintaperiaatteisiin ja työtapoihin.  Jos malli kiinnostaa, ota yhteyttä!

Lisäksi olen tutkinut palvelutarjonnan eri mahdollisuuksia Suomen ensimmäiselle varsinaiselle potilashotellille, Norlandia Care Tampereelle.

Palvelun tuottajana toimii Kulttuuriosuuskunta Kaje.