Verkostoitumista

Verkostomaisen toimintatavan ja alueellisen kehittämistyön oppikoulun sain työskennellessäni eTampere-tietoyhteiskuntaohjelman viestintäassistenttina.  Monipuolinen tehtäväkenttä sidosryhmätapahtumien tekijänä ja eri alojen toimijoiden yhteensaattaminen sekä yhteistyömallien kehittäminen olivat viestinnnällisten työtehtävien ohella työni keskeisimpiä elementtejä. 

Tällä hetkellä Tampereella ylläpidän epävirallisia Tampereen tuottajien kuukausittaisia aamukahvitilaisuuksia, sekä organisoin Tuottaja - Taiteilija matchmaking -tilaisuuksia. Matcheja on järjestetty kolme kertaa: Teatterikesässä 2015 ja tammikuussa 2016, sekä elokuussa 2016.

Olen toiminut tuottajana ja kulttuurialan kehittäjänä monessa eri roolissa: omassa osuuskunnassa, palkkatyöläisenä julkisella sektorilla korkeakoulussa, improvisaatioteatterin yhdistysmuotoisessa taustaorganisaatiossa sekä talkoolaisena musiikkitapahtumissa.  Näissä kaikissa yhdistyy verkostomainen toimintatapa ja kyky hallita moninaisia kokonaisuuksia.

Osuuskuntamme itsessään on jo oma pieni verkosto kulttuurialan ammattilaisia. Toimintaperiaatteenamme myös on, että jos emme itse pysty asiakasta palvelemaan, välitämme töistä tietoa laajalle verkostollemme eteenpäin.  

Minulla on ympärilläni laaja verkosto alan toimijoita:  kulttuurituottajia, tapahtumajärjestäjiä, esiintyjiä ja teknistä henkilökuntaa. Kaikkien koulutuksien ja töiden kautta verkosto kasvaa edelleen. 

Huonosti käyttäytyvät naiset ovat laaja verkosto naisia, joiden mielestä tietoyhteiskuntaa ei pidä kehittää tekniikka edellä. Verkosto on muodostunut 2000-2005 eTampere-tietoyhteiskuntaohjelman toiminnan aikana. HKN järjesti seminaareja Mindtrek -mediaviikolla sekä vapaamuotoista kulttuuritoimintaa.

Opiskeluaikana toimin aktiivisesti opiskelijayhdistys TKO ry:ssä (sosiaalipoliittinen sihteeri ja puheenjohtaja), joka nykyisin toimii Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TAMKOn ainejärjestönä. Olin myös TAMKOn hallituksen jäsen. Opiskeluajoilta on jäänyt monta hyvää kontaktia elämään nykyisten töidenkin hyödynnettäväksi Pirkanmaan alueelta.

Ammattialan verkostoista aktiivisessa käytössäni ovat kollegiaaliset Tampereen tuottajat, kulttuurituottaja YAMK-opintojen ja Metropolian kulttuurituottajien verkostot, sekä yhteydet entisiin ja nykyisiin kollegoihin työpaikoissani ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa ja niiden kautta kehitettyihin projektikumppanuuksiin eri kulttuuri- ja elintarvikealan organisaatioissa.